create a site for free

Pre javisko

V oblasti Javiskovej technológie máme 20 ročných skúseností dlhodobo zabezpečujeme služby pre kultúrno spoločenské zariadenia ako

- Divadlo SNP, Martin,
- Štátna opera, Banská Bystrica,
- Divadlo Jozefa Gregora Tajovského,  Zvolen,
- Základná umelecká škola, Kysucké nové mesto,
- Základná škola Bánovce nad Bebravou, a pod.

1

Projektovanie, dodávka a montáž javiskovej technológie a scénického osvetlenia, núdzové osvetlenie


- Výroba, opravy, údržna javísk a divadiel
- Dodávka a montáž javiskovej technólogie: javiskové tahy, hlavné opony ( ručná/motorická), protipožiarne opony,saly, sufity, dymové klapky,podlahy, praktikáble, zdvíhacie stoly

2

Odborné prehliadky a skúšky javiskovej techniky


- Odborné prehliadky a skúšky javiskovej techniky
- Odborné prehliadky a skúšky tahov
- Odborné prehliadky a skúšky elektroinštálacií budov a scéniského osvetlenia
- Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodového zariadenia – systém ochrany pred bleskom LPS

3

Elektroinštalačné práce 


- Dodávka a montáž elektroinštalácie a rozvádzačov - Elektroinštalačné práce