develop own website

V roku 2006 sme zaviedli a od uvedeného roku používame systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001: 2009. Certifikát vydal a pravidelne preveruje orgán TÜV SÜD Slovakia.

Náhľady certifikátov TÜV :
V roku 2000 sme získali oprávnenie na zváranie dráhových vozidiel od štátneho dráhového radu a štátny technický dozor.