web templates free download

V oblasti Javiskovej technológie máme 20-ročne skúsenosti, dlhodobo zabezpečujeme služby pre kultúrno či spoločenské zariadenia ako Divadlo SNP Martin, Štátna opera Banská Bystrica, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen, Základná Umelecká škola Kysucké nové mesto, Základná umelecká škola Bánovce nad Bebravou atď..

V strojárenskej oblasti dlhodobo spolupracujeme s firmami: ŽSR Slovakia, Železničná spoločnosť CARGO, ATTACK s.r.o., Marko MT, MT Špeciál, Densit odborné prehliadky a skúšky elektrického zariadenia a javiskovej techniky.


Sme držiteľom oprávnenia na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok vyhradeného technického zariadenia elektrického: nad 1000V, do 1000V, bleskozvodov a systémom ochrany LPS, revízie ručného náradia. 

Mobirise